Nadzór budowlany

Oferujemy pełnienie na Państwa budowie funkcji:

  • Kierownika budowy
  • Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dodatkowo oferujemy wykonanie kosztorysów budowlanych oraz kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych.