Projekty budowlane

W naszej  firmie przygotowujemy dla Państwa kompletne projekty w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

  •  Projekt indywidualny – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowaniem terenu, konstrukcją, wewnętrznymi instalacjami i zewnętrznymi instalacjami – jest to projekt nowo uzgadniany dostosowany całkowicie do inwestora, dzięki czemu istnieje dowolna możliwość rozplanowania pomieszczenia
  • Adaptacja projektu typowego – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu – na podstawie zakupionego wcześniej projektu typowego
  • Zmiana pozwolenia na budowę – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, konstrukcją, wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami. Projekt ten wykonuje się jeśli podczas budowy inwestor zamierza zmienić znacznie wcześniej ustalony projekt lub przeznaczanie użytkowania budynku

Dodatkowo wykonujemy:

  • Projekty branżowe konstrukcyjne
  • Projekty terenów rekreacyjno- sportowych (placów zabaw, siłownie zewnętrzne)
  • Ekspertyzy techniczno-budowlane
  • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane